Geri Dönüşüm

Kullanılmış veya artık kullanılmayacak olan nesnelerin tekrardan işlenerek tüketiciye sunulmasına geri dönüşüm adı verilmektedir. Bu tür geri dönüşüm maddeleri ise araba lastikleri, kırık cam parçaları, metal parçalar, plastik şişeler ve kullanım ömrü bitmiş nesnelerdir. Geri dönüşüm, tekrardan değerlendirilme olanağı olan atıkların fiziksel ve kimyasal adımlardan geçerek tekrardan hammaddeye dönüştürülmesini sağlamaktadır. Buradaki amaç, genellikle kaynakların aşırı kullanımının engellenmesidir. Bu sayede çöp miktarı azalmakta ve çevreye yarar sağlayarak temiz bir gelecek için büyük bir başarı elde edilmiş olur.

Geri Dönüşümün Önemi

İşletmeler, tüketicilerin çeşitli gereksinimlerini karşılamada yardımcı olmaktadırlar. Tüketiciler de tükettikleri ürünleri doğaya bırakmaktadırlar. Bu ürünler de çevreyi kirletmekte ve çevre kirliliğine neden olmaktadırlar. Doğal kaynakların sınırlı olduğunu göz önünde bulundurursak bu kaynakları kullanırken gelecek nesiller de görmezden gelinmemelidir. Ayrıca gereksinimimizin dışında kalan hammaddeleri kullanmayarak gelecek nesillere temiz bir ortam bırakılmalıdır.

Etrafımızdaki kirlilikte artışlar meydana geldikçe geri dönüşümün de gerekliliği her geçen gün artmaktadır. Geri dönüşümü gerçekleştirilecek olan nesneler, toplu yaşamın olduğu şehirlerde çokça mevcuttur. Geri dönüşüm işlemi yapılırken nesneler ayrıştırılmak için toplanmaktadır. Bu ayrıştırma beraberinde bazı mali zorluklar getirmektedir. Bu gibi mali zorluktan sıyrılmak için geri dönüşüm kutularının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Topluma geri dönüşüm kutularının kullanım şekli ve önemi anlatıldıktan sonra amaca uygun kullanılan geri dönüşüm kutuları, maliyeti azaltacaktır. Geri dönüşüm sayesinde yeniden üretilen ham madde doğal kaynakların yerine kullanılmaktadır. Ayrıca doğal kaynakların boş yere kullanılması da engellenmiş olmaktadır. Geri dönüşümün gerçekleştirildiği yerlerde yeni iş olanakları da gün yüzüne çıkarılmaktadır.

Geri dönüşüm ile çevremizde rastlanılan hoş olmayan çöp birikintilerinin ortadan kalkması, meydana gelen hava kirliliğinin azalması, doğal kaynakların bize ve gelecek nesillere yetmesi sağlanabilir. Tercih edilen ambalajların ve çeşitli değerlendirilebilecek atıkların geri dönüştürülmesi, birincil hammaddenin ve doğal kaynağın korunması açısından oldukça mühimdir. Dünyada var doğal kaynaklar, dünya nüfusunun artmasının yanında tüketimin de artması ile doğru orantılıdır. Bu yüzden dünya nüfusu her geçen gün artmakta doğal kaynakların varlığı ise her geçen gün azalmaktadır. Bu yüzden doğal kaynakların daha çok verimli bir şekilde tüketilmesi gerekmektedir. Atıkların geri dönüşümü esnasında geçerli fiziksel-kimyasal işlemlerin adeti, birincil üretim işlemlerine göre az olduğu için atıkların geri dönüşümü sayesinde malzeme üretilmesinde önemli ölçüde enerji tasarrufu elde edilmektedir. Geri dönüşüm sayesinde tasarruf edilen enerji miktarı atık maddeye oranla değişiklik göstermektedir.

Geri dönüşüm sorumluluk bakımından ekonomik, sosyal ve çevresel birçok açıdan ele alınabilmektedir. Sosyal açıdan iş fırsatlarının artması ve ağaçların oldukça az kesilmesi en iyi örneklerden biridir. Diğer açıdan ağaçların daha az kesilmesi kâğıt üretimini azaltmayacaktır. Kâğıt, geri dönüşüm sayesinde tekrardan üretilerek su kirliliğini azaltacaktır. Bu sayede su tüketiminin de azalmasına neden olacaktır. Bunun yanında kâğıttan geri dönüşüm yapıldığında elektrik üretiminde de azalmalar meydana gelecektir. Bu tür etkiler ise ekonomik katkı bakımından çeşitli örnekler arasında yer almaktadır.

Geri Dönüştürülebilen Maddeler Nelerdir?

 • Motor yağı,
 • Alüminyum,
 • Demir,
 • Plastik,
 • Pet,
 • Cam,
 • Kâğıt,
 • Pil,
 • Ahşap,
 • Akümülatörler,
 • Elektronik atıklar,
 • Diğer metaller,
 • Solvent bazlı atıklar,
 • Tekstil atıkları.

Geri Dönüşümün Ülke Ekonomisine Katkıları Nelerdir?

 • Oldukça az atık elde edilerek israfın önüne geçilir.
 • Gereksiz enerji kullanımının önüne geçilerek enerji tasarrufu elde edilmektedir.
 • Hammadde tüketiminin oldukça az miktarda azalmasını sağlayarak ülke ekonomisine direkt olarak katkı sağlanabilir.
 • Başka ülkelerden ithal edilmesi planlanan nesnelerin azalmasını sağlayarak ithalat maliyetlerini büyük miktarda azaltır.
 • Geri dönüşüm atık toplayıcısı yapanlara ekonomik gelir sağlayarak yeni bir iş olanağı ortaya koyar. Bu sayede istihdam artar ve işsizliği azaltmaya yardımcı olur.

Geri Dönüşümün Çevreye Katkıları Nelerdir?

 • Geri dönüşüm ile mineraller, su kaynakları ve ağaçlar korunmaktadır.
 • Sera gazı emisyonunun azalmasına sebep olarak küresel ısınma konusuna büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır.
 • İnsan sağlığına zarar veren çöp atıklarına engel olarak doğaya destek çıkmaktadır. Bu sayede insan sağlığını da olumlu yönde etkilemiş olur.
 • Tüketim malzemesinin üretilmesi için hammadde arayışı ortadan kalkmış olur. Bu sayede hava ve çevre kirliliği büyük oranda azaltılmış olur.

Toprak Ambalaj olarak dürüst ve güvenilir hizmet politikası ile doğaya zarar vermeden geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik adına çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Hizmetinize sunduğumuz ürünlerimiz, isteklerinizi tam ve eksiksiz karşılayacak nitelikte üretilmektedir. Aynı zamanda ürünlerimiz geri dönüşümlü ambalaj niteliğine uygun olup, yeni ve son teknolojiye uygundur. Toprak Ambalaj olarak doğaya karşı çevreci ve korumacı bir yaklaşım ile ilerlemekteyiz. Firmamız sayesinde ihtiyaçlarınıza karşılık verecek uygun ambalajı arıyorsanız doğru yerdesiniz.


WhatsApp Business Canlı Destek
WhatsApp'a Gönder