Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, üretim ve çeşitliliğin sürekliliği sağlanırken insan hayatının da temelli olabilmesidir. Bir diğer ifade ile kendi gereksinimlerimizi gelecek nesillerin gereksinimlerinden harcamadan karşılayabilmemizdir. Özetle gelecek nesillere ekolojik, sosyal ve ekonomik etkenleri sürdürebilen bir dünya bırakmak adına kullanılmaktadır. Sürdürülebilirlik denildiğinde aklımıza her ne kadar çevresel anlam gelse de aslına bakacak olursak sosyal koşullar, ekolojik ve ekonomik bileşenleri bir arada içselleştiren bütünsel bir bakış açısıdır. Bu kavram sadece çevresel anlamı ile hafızalarda yer almamalıdır. İçerisinde yer aldığımız zamanın ekonomik ve sosyal gereksinimlerini gelecek nesillerin olanaklarına herhangi bir zarar vermeden karşılamak oldukça önemli bir konudur.

Sürdürülebilirliğin Önemi

Sanayi devrimi ile sanayi ve teknoloji açısından önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Her geçen gün büyüyen sanayi ile enerji ihtiyacında da artışlar meydana gelmiştir. Bu sayede petrol, kömür gibi yenilenemeyen enerji kaynakları kullanılmaya başlanmıştır. Sanayinin git gide büyüyen bir sektör olması ile tarım ekonomisine dayalı bozulmalara yenilerinin eklenmesine neden olmuştur. Hızlı sanayileşme; köyden kente göç, şehirleşme, hızlı nüfus artışı, biyoçeşitlilikte azalma ve çevresel kirliliğe sebebiyet vermiştir. Genel anlamda ise sosyolojik bir değişimin meydana geleceğinin bir nevi habercisi olmuştur.

Tüm canlılar doğada birbirleriyle etkileşimlidir. Ekolojik dengede ise birbirlerine bağlı bir şekilde yaşamlarını sürdürmektedirler. Ekolojik açıdan zarar gören doğa, ekonomik ve sosyal şartlarda zarar elde edilmesine neden olmaktadır. Burada ortaya çıkan zarar diğer bölümde de zararın meydana gelmesini sağlamaktadır. Bireyin doğal çevreyi hiçe sayma etkisi, doğal çevrenin kendini iyileştirme hızına baskındır. Bu durum, ekolojik sistemin dengesini alt üst etmeden hareket etme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu sebeple birlikte ilk önce ekosistem açısından olumsuz yönde etki yaratan sanayi işletmeleri ve diğer işletmeler sürdürülebilirlik kavramını içselleştirmektedirler. Bu noktada gerekli çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir. Şirketler sadece ekonomik bakımdan değil sosyal şartlar ve çevre konularının da şirket konularında yer aldığı bir yönetim anlayışı ile sürdürülebilirlik elde edilebilir. Öte yandan sürdürülebilirlik kavramı sadece şirketleri kapsayan bir konu değildir. Bu yüzden bireylere de bu konu hakkında büyük sorumluluklar düşmektedir. Sürdürülebilirliğin ilkeleri ile hareket ederek günümüz kaynaklarını en doğru şekilde kullanmalı gelecek nesillerin ihtiyaçları korunmalıdır.

Sürdürülebilirliğin Bileşenleri Nelerdir?

Sürdürülebilirlik kavramı ekolojik, sosyal koşullar ve ekonomik bileşenler gibi etkenleri bünyesinde barındıran bir çeşit bakış açısıdır. Sürdürülebilirliğin ortaya çıkması için üç kavram dengeli bir biçimde yönetilmelidir. Bu kavramlar sürdürülebilirlik bileşenleri olarak bilinmektedir. Bunlar;

 • Sosyal Sürdürülebilirlik: Sağlık, mutluluk, yaşam kalitesi ve eğitim gibi alanlarda toplumsal şartların sürdürülebilirliği üzerine düşmektedir. İnsanlar arasındaki ilişkilerin zenginleştirilmesi bir yana bireysel ve grupsal hedeflere ulaşılmasını sağlamaktadır. Ayrıca ekonomik ve ekolojik değişimlerin sosyal şartlar üzerinde oluşturacağı etkiler tarafından değişim gösterebilmektedir.
 • Ekolojik Sürdürülebilirlik: Doğada bulunan kaynakların bir gün tükeneceği ve bu kaynakların doğru bir şekilde kullanılması gerektiğini vurgulamaktadır. Ekolojinin korunmasını sağlayarak doğa ve birey arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Yaşayan her canlı için oldukça önemli olan çevresel sürdürülebilirliği savunmaktadır. Ekonomik ihtiyacın giderilmesi için doğal kaynakların hiç sona ermeyecekmiş gibi kullanılması, kalkınma açısından canlıların yaşam haklarına müdahale edilmesi ekolojik sürdürülebilirliği ele alan konulardandır.
 • Ekonomik Sürdürülebilirlik: İktisadi ve idari bir fonksiyona dayanan ekonomik sürdürülebilirlik; üretim ve tüketim dinamiklerinin sürdürülebilirliği, ekonomik devamlılığı elde etme gibi konular açısından oldukça önemlidir. Ayrıca kalkınma için de büyük önem arz etmektedir.

Sürdürülebilirliğin İlkeleri Nelerdir?

 • Sakınım: Bilimsel belirsizliğin, çevreyi koruyacak eylem ya da işlemleri ertelemek amacıyla kullanılamayacağını belirtmektedir.
 • Katılım: Politikaların, kararların, önlemlerin ve bütçelerin oluşturulmasına, uygulanmasına katılımı içermektedir.
 • Hakçalık: Büyüme pastasının toplumsal açıdan adaletli bir bölüşümün sağlanması için yoksulluğun azaltılmasını öngörmektedir.
 • Planlama: Orta ve uzun vadeli kalkınma sürecinde siyasal açıdan hangi kesimlerin gözetildiğine karar verme sürecidir.
 • Bütünleşik politika: İktisadi büyüme ve toplumsal hakçalık etkenlerinin çevrenin korunması etkeniyle çeşitli politikalara yedirilmesidir.

Sürdürülebilirliğin Hedefleri Nelerdir?

 • Herkesin sağlıklı bir yaşam içerisinde olmasının sağlanması,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması,
 • Adil bir eğitim sisteminin sağlanması,
 • Yoksulluğun sona erdirilmesi,
 • Küresel iş birliğinin güçlendirilmesi,
 • Okyanusların ve denizlerin korunarak sürdürülebilir kullanımın sağlanması,
 • Herkesin temiz suya erişiminin ve halk sağlığı şartlarının sağlanması,
 • Herkesin sürdürülebilir enerjiye erişiminin sağlanması,
 • Toplum içerisinde ve ülkeler arasında eşitsizliklerin azaltılması,
 • İnsan yerleşimlerinin sürdürülebilir bir hale gelmesi,
 • Karasal ekosistemlerin korunması, onarılması ve desteklenmesi, toprak ve biyoçeşitlilik kayıplarının sona erdirilmesi,
 • Sürdürülebilir üretim ve tüketim örüntülerinin ortaya çıkarılmasıdır.

Toprak Ambalaj olarak dürüst ve güvenilir hizmet politikası ile doğaya zarar vermeden geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik adına çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Hizmetinize sunduğumuz ürünlerimiz, isteklerinizi tam ve eksiksiz karşılayacak nitelikte üretilmektedir. Aynı zamanda ürünlerimiz geri dönüşümlü ambalaj niteliğine uygun olup, yeni ve son teknolojiye uygundur. Toprak Ambalaj olarak doğaya karşı çevreci ve korumacı bir yaklaşım ile ilerlemekteyiz. Firmamız sayesinde ihtiyaçlarınıza karşılık verecek uygun ambalajı arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Next Article


WhatsApp Business Canlı Destek
WhatsApp'a Gönder